Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdens 1:1 Stijlkamers werd het publiek in verschillende activiteiten uitgenodigd deel te nemen aan een gesprek over de ruimtelijke strategieën die het discours en de representatie in musea bepalen. Het 1:1 Model stond hierin centraal.

1:1 Symposium

2 april 2015

In het afsluitend symposium stond de betekenis en het verhalende vermogen van het 1:1 model centraal. In hoeverre is het 1:1 model, als even herkenbare en vervreemdende omgeving, in staat om een publiek uit te nodigen om zich tot een verhaal of een specifieke vraag te verhouden? En welk instrumentarium biedt het 1:1 model de tentoonstellingsmaker?

Interiors on display

12 februari 2015

Architecten en ontwerpers gebruiken nog steeds 1:1 installaties om te illustreren hoe zij denken over de relatie tussen architectuur, design en het interieur. Een aantal van deze invloedrijke interieurs, die gedocumenteerd zijn in de elfde editie van DASH, werden tijdens deze avond gepresenteerd

 

Museum Memories

6 maart 2015

De stijlkamer lijkt weer volop in de belangstelling te staan. Tijdens deze vierde avond in de reeks stond de oorsprong en 'hernieuwde' aandacht van de stijlkamer centraal.

Modernity, ideology and the interior

5 maart 2015

In het kader van 1:1 Stijlkamers spraken Penny Sparke (Kingston University London) en Greg Castillo (Berkeley University of California) op 5 maart 2015 over het interieur.

Share This! Art on social networks

5 februari 2015

Op sociale media, waar alles draait om visuele zeggingskracht, vervagen de grenzen tussen hoge kunst en populaire cultuur. Maar welke online uitingen zijn, vanuit museaal perspectief, waardevol genoeg om verzameld te worden?

1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis
Andreas Angelidakis
Bart de Baets

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Drieluik over het interieur .

1:1 Stijlkamers maakt deel uit van een drieluik over het interieur. Eerder was in Het Nieuwe Instituut al de tentoonstelling 1:1 Sets for Erwin Olaf & Bekleidung te zien. In 2016 volgt een tentoonstelling over de showroom.