Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze stijlkamers komen oorspronkelijk uit het Stedelijk Museum Amsterdam. Daar begon Willem Sandberg eind jaren dertig, eerst als conservator en vanaf 1945 als directeur, kunstwerken tegen strakke, witte wanden tentoon te stellen. Sandberg ontdeed de stijlkamers van hun presentatierol en nam ze in gebruik als kantoor en studieruimte. In de jaren zeventig werden de stijlkamers uiteindelijk afgebroken en opgeslagen.

De installatie 1:1 Stijlkamers bestaat uit vijf ruimtes, die ieder een passage uit een imaginaire discussie tussen de stijlkamer en de white cube vertegenwoordigen. De kamers zijn stuk voor stuk opgebouwd uit de typische houten frames die restauratoren gebruiken om een stijlkamer te monteren.

In het midden van de zaal bevindt zich de Empire kamer. Deze stijlkamer werd gedurende de tentoonstellingsperiode in samenwerking met Amsterdam Museum en de Universiteit van Amsterdam gereconstrueerd en gedeconstrueerd. Het Amsterdam Museum hield een blog bij van dit proces en gaf opnieuw aandacht aan de historische interieurs in de collectie. 

In de rest van de installatie werden stijlkamers en white cubes door Angelidakis zodanig omgedraaid en weer in elkaar gezet, dat er een voortdurende dialoog ontstond tussen tentoonstellingruimtes en tentoongestelde ruimtes.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Interview met Andreas Angelidakis

Interview met kunstenaar en architect Andreas Angelidakis. Hij vertelt over zijn installatie 1:1 Stijlkamers, de betekenis van de stijlkamer en waarom dit tentoonstellingsmodel juist nu de aandacht verdient.


Lees verder

Ontwerpproces 1:1 Stijlkamers

Voor 1:1 Stijlkamers ontwierp Angelidakis een installatie, bestaande uit vijf 'kamers'. Een kleine blik in zijn ontwerpproces. 
 

Lees verder


 

1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis
Andreas Angelidakis
Bart de Baets

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Drieluik over het interieur .

1:1 Stijlkamers maakt deel uit van een drieluik over het interieur. Eerder was in Het Nieuwe Instituut al de tentoonstelling 1:1 Sets for Erwin Olaf & Bekleidung te zien. In 2016 volgt een tentoonstelling over de showroom.