Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In het voorjaar van 2015 nam Het Nieuwe Instituut de stijlkamer als aanleiding voor een programma over museale presentatiemodellen. In een afsluitend symposium stond de betekenis en het verhalende vermogen van het 1:1 model centraal.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

1:1 Stijlkamers vormde het tweede deel in een drieluik over het interieur waarin specifieke kwaliteiten van het interieur worden belicht. Door steeds uit te gaan van 1:1 modellen werd bovendien de betekenis van representatie, en 1:1 modellen in het bijzonder, onderzocht. De stijlkamer was zo’n 1:1 model, waarbij de private omgeving van de woning werd verplaatst naar het museum. Met de stijlkamer werd een bepaalde wereld, stijl of atmosfeer opgeroepen, ten dienste van de ervaring van de bezoeker. Ruimte en kunst vielen samen in een intensivering van de werkelijkheid die voor de bezoeker tegelijkertijd ook vervreemdend werkte.

Interessant genoeg staan 1:1 presentatievormen weer volop in de belangstelling - niet uitsluitend in hun meest actuele gedaante, maar ook de eerdere historische variant. Waar komt die belangstelling vandaan? In hoeverre is het 1:1 model, als even herkenbare en vervreemdende omgeving, in staat om een publiek uit te nodigen om zich tot een verhaal of een specifieke vraag te verhouden? En welk instrumentarium biedt het 1:1 model de tentoonstellingsmaker?

Het programma op 2 april 2015 bestond uit een aantal lezingen en case studies door Patrick Healy (TU Delft), Kate Goodwin (Royal Academy of Arts, London), Savvas Ciriacidis (Ciriacidislehnerer), Tina di Carlo (ASAPAHO), Marc Holthof, Matthew Stadler en Andreas Angelidakis

Pop-up presentatie

Tijdens het 1:1 Symposium werd in de foyer van Het Nieuwe Instituut een kleine presentatie getoond met origineel collectiemateriaal over stijlkamers en modelinterieurs, zoals een stijlkamer in het Rijksmuseum, Berlages’ modelhuiskamer voor de firma Wertheim in Berlijn (1908), de tentoonstelling In Holland staat een huis (Stedelijk Museum, 1940) en modelinterieurs van de Stichting Goed Wonen (jaren ’50 en ’60).

Interventie 0:0

Voor 1:1 Symposium composeerde  Kay Schuttel en Susan van Hengstum 0:0. Bezoekers van het 1:1 Symposium kregen een MP3 speler uitgereikt, met daarop een serie van gesproken paragrafen van verschillende romans, die ieder een ruimte beschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis
Andreas Angelidakis
Bart de Baets

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Drieluik over het interieur .

1:1 Stijlkamers maakt deel uit van een drieluik over het interieur. Eerder was in Het Nieuwe Instituut al de tentoonstelling 1:1 Sets for Erwin Olaf & Bekleidung te zien. In 2016 volgt een tentoonstelling over de showroom.